Loading...

Serwis klimatyzacji

Kompleksowe przeglądy i naprawy systemów klimatyzacji

Serwis układów automatyki

Okresowe przeglądy układów automatyki wentylacji i klimatyzacji

Serwis wentylacji
Pomiary wentylacji

Serwis klimatyzacji

Oferujemy Państwu:

 • okresowe przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych - gwarancyjne i pogwarancyjne
 • sprawdzanie szczelności układów freonowych
 • rozruch i regulacja systemów VRV i VRF
 • rozruch i regulacja układów wody lodowej
 • prowadzenie dokumentacji urządzeń zawierających czynnik kontrolowany, zgodnie z ustawą "ozonową"
 • Agregaty zewnętrzne

  Zewnętrzne urządzenia, tzw. agregaty wyposażone są między innymi w wymiennik ciepła i wentylator. Od wysokiej jakości pracy tych elementów zależy sprawność całej instalacji. Są to elementy mechaniczne, które w wyniku normalnej eksploatacji ulegają zabrudzeniu, a ich sprawność znacznie spada. W wyniku tego urządzenie przestaje chłodzić lub chłodzi dużo słabiej, rośnie za to pobór energii i skraca się jego żywotność.

  klimatyzatory wewnętrzne

  Urządzenia znajdujące się wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń wyposażone są w wentylator, który nawiewa powietrze. Powietrze to przepływa przez tzw. skraplacz, który je schładza. W wyniku przepływu powietrza przez skraplacz, jego powierzchnia ulega stałemu (ciągłemu) zabrudzaniu. Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu gromadząca się na skraplaczu, powoduje, że coraz gorzej schładza on powietrze. Powoduje to odczuwalny spadek wydajności urządzenia i nie pozwala uzyskać zadanej temperatury pomieszczenia. Systematyczne czyszczenie pozwala utrzymać urządzenie w pełnej sprawności i wydajności.

  Filtry powietrza

  Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych. Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu. Powoduje to zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność klimatyzacji - nie można uzyskać zadanej temperatury. Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania się urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie się powstających skroplin poza tacę ociekową. Okresowe czyszczenie i wymiana filtrów pozwala pracować urządzeniu bezawaryjnie i zapobiega powstawaniu groźnych dla zdrowia kolonii grzybów i bakterii.

  Galeria