Loading...

Serwis klimatyzacji

Kompleksowe przeglądy i naprawy systemów klimatyzacji

Serwis układów automatyki

Okresowe przeglądy układów automatyki wentylacji i klimatyzacji

Serwis wentylacji
Pomiary wentylacji

Serwis wentylacji

Oferujemy Państwu:

 • okresowe przeglądy urządzeń wentylacyjnych - gwarancyjne i pogwarancyjne
 • dostawa i wymiana filtrów powietrza (kieszeniowe, kasetowe, workowe, węgiel aktywny, filtry do lakierni, filtry absolutne)
 • dostawa i naprawa nagrzewnic wodnych
 • dostawa i wymiana nagrzewnic elektrycznych
 • naprawa i wymiana nagrzewnic wodnych oraz elektrycznych
 • naprawa central wentylacyjnych, aparatów grzewczo – wentylacyjnych, wentylatorów
 • pomiary skuteczności instalacji wentylacji
 • pomiary głośności instalacji wentylacji
 • pomiary szczelności instalacji wentylacji
 • regulacja układów wentylacyjnych
 • Centrale wentylacyjne

  Głównym elementem mechanicznych urządzeń wentylacyjnych są wentylatory napędzane silnikami elektrycznymi. Elementy ruchome urządzeń, w trakcie ich pracy ulegają zużyciu, rozregulowaniu i zabrudzeniu. W skutek tego pogarszają się charakterystyki ich pracy; spada ich wydajność, wzrasta głośność pracy, nasilenie drgań, pobór energii. Praca urządzeń w takim stanie powoduje ich coraz większe zużycie i awaryjność. Pozostawanie urządzeń w takim stanie, przez dłuższy czas, może prowadzić do ich awarii lub nawet trwałego uszkodzenia.

  Okresowa kontrola stanu mechanicznych elementów urządzeń wentylacyjnych oraz ich konserwacja, regulacja i czyszczenie pozwala:

 • przedłużyć ich żywotność
 • utrzymać założone parametry pracy
 • nie dopuścić do awaryjnego zatrzymania
 • Filtry powietrza

  Jednym z biernych elementów instalacji wentylacyjnych są filtry. Zadaniem filtrów jest mechaniczne oczyszczanie powietrza dostarczanego do wentylowanych pomieszczeń. W skutek zatrzymywania się na powierzchni filtrów cząstek znajdujących się w powietrzu, filtr traci swoje właściwości - zapycha się. Następstwem tego jest większy opór jaki filtr stawia powietrzu. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie wydajności układu wentylacji, a w skrajnym przypadku do jej całkowitego zaniku oraz zwiększenie obciążenia elementów mechanicznych. W instalacjach wyposażonych w nagrzewnice powietrza, zbyt mały przepływ spowodowany np. zabrudzeniem filtrów, może prowadzić do jego nieekonomicznej pracy lub zbyt małego efektu cieplnego. Zabrudzenie filtrów powoduje rozregulowanie całej instalacji.

  Dodatkowo, brak odpowiedniej "higieny" filtrów powietrza i kanałów (patrz pkt. następny) powoduje, że instalacja wentylacji staje się siedliskiem groźnych dla zdrowia człowieka bakterii i mikroorganizmów.

  Automatyka

  Elementy mechaniczne instalacji wentylacyjnych sterowane są przez elektryczne i elektroniczne układy sterowania. Elementami wykonawczymi tych układów są styczniki i przekaźniki. Styki robocze tych elementów ulegają zużyciu i muszą, dla bezpieczeństwa podlegać okresowym kontrolom i ewentualnym wymianom. Nieodpowiedni stan styków powoduje iskrzenie oraz zasilanie urządzeń napięciem o niewłaściwych parametrach, co może prowadzić do ich uszkodzenia.

  Kontrola stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych zapewni instalacji:

 • właściwe sterowanie
 • bezpieczną eksploatację
 • Galeria